نویسنده = حسین احمد دوست
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر روان‌درمانی مثبت‌نگر بر نشانه‌های افسردگی و بهزیستی ذهنی زندانیان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 67-76

جلیل اصلانی؛ حسین احمد دوست؛ محمود بهمنی