نویسنده = فاطمه بهرامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر آموزش مثبت‌نگری زوجی بر اسنادهای زناشویی زنان متأهل

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-80

فرحناز ملکی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم فاتحی زاده